Auriculoterapi

Akupunktur er accepteret som alternativ behandling af WHO, og er bredt anerkendt som komplementær behandling til øvrige vestlige medicinske behandlingsmetoder, f.eks. til smerte- og allergibehandling.

Når man behandler med Auriculoterapi, så arbejder man blandt andet med akupunktur i ørets nervereflekszoner, der har forbindelse til hjernen og resten af kroppen. Man kan dermed behandle lidelser i hele kroppen via zonerne i øret.

Auriculoterapi er særdeles velegnet til behandling af:

  • Led- og muskelmerter, både akutte og kroniske
  • Kæbespændinger og tinnitus
  • Allergier og luftvejslidelser som f.eks. fødevareallergi og astma
  • IBS og Crohns
  • Uro og søvnløshed
  • Traumer, sorg, depressioner

Auriculoterapien, som jeg arbejder med, er en vestlig akupunktur-teknik, der er udviklet af Dr. Paul Nogier og bygger på et evidensbaseret naturvidenskabeligt grundlag. Menneskets komplekse nervesystem har forbindelse til øret, og når der opstår en ubalance i enten krop eller sind, vil denne ubalance skabe en refleks til det tilsvarende område i øret. Herved vil der opstå et behandlingskrævende område, som kan behandles enten med meget lave elektriske frekvenser, farve- og lysbehandling eller isætning af en nål i specifikke punkter.

Første behandling starter med en posturologisk undersøgelse af din kropsholdning og spændingsmønster og en samtale omkring de problemer du oplever. Ved akupunktur behandling vil du få sat små permanente nåle i øret, som – modsat de traditionelle lange akupunkturnåle – bliver siddende i øret i ca. 1 uge eller indtil de selv falder ud. Hvis du er sensitiv eller blot ikke er tryg ved at have nåle i øret, så kan du blive behandlet med forskellige former for frekvenser, f.eks. lys eller farver, hvilket er mere nænsomt og stadig giver en meget dybtgående behandling. Behandlingen kan evt. suppleres med påsætning af ørefrø eller magneter, som er små kugler som du selv kan trykke på og dermed behandle punktet eller punkterne i øret.

Behandlingerne foregår fortrinsvis i øret mens du er rygliggende. Ved meget specifikke problemstillinger kan behandlingen også ske direkte på kroppen. Jeg anvender pulsmåling (VAS) og en Premio 20DT punktsøger til at identificere de punkter i øret som skal behandles – eventuelt en Premio 40 til behandling med frekvenser, lys og farver.