Akupunktur – Auriculoterapi

Akupunktur er accepteret som alternativ behandling af WHO, og er bredt anerkendt som komplementær behandling til øvrige vestlige medicinske behandlingsmetoder, f.eks. til smerte- og allergibehandling.

Når man behandler med Auriculoterapi, så arbejder man med akupunktur i ørets nervereflekszoner, der har forbindelse til hjernen og resten af kroppen. Man kan dermed behandle lidelser i hele kroppen via zonerne i øret.

Auriculoterapi er særdeles velegnet til behandling af:

  • Led- og muskelmerter, både akutte og kroniske
  • Kæbespændinger og tinnitus
  • Allergier og luftvejslidelser som f.eks. fødevareallergi og astma
  • IBS og Crohns
  • Uro og søvnløshed
  • Traumer, sorg, depressioner

Ved første behandling bruger vi lidt ekstra tid på at afklare, hvilke områder du ønsker behandlet. Jeg bruger også tid på at optage journal og vi taler om hvorvidt enkelte behandlinger er nok eller om der skal et forløb til for at opnå det bedst mulige resultat.

Auriculoterapien, som jeg arbejder med, er en vestlig akupunktur-teknik, der er udviklet af Dr. Paul Nogier og bygger på et evidensbaseret naturvidenskabeligt grundlag. Menneskets komplekse nervesystem har forbindelse til øret, og når der opstår en ubalance i enten krop eller sind, vil denne ubalance skabe en refleks til det tilsvarende område i øret. Herved vil der opstå et behandlingskrævende område, som kan behandles enten med meget lave elektriske frekvenser, farve- og lysbehandling eller isætning af en nål i specifikke punkter.

Ved akupunkturbehandling vil du få permanente nåle i øret, som – modsat de traditionelle kinesiske akupunkturnåle – er meget små og bliver siddende i øret i ca. 1 uge eller indtil de selv falder ud. Hvis du ikke er tryg ved at have nåle i øret, så kan du blive behandlet med lys og frekvenser, hvilket stadig giver en dybtgående behandling. Eventuelt suppleret med ørefrø eller magneter, som er små kugler som du selv kan trykke på og dermed behandle punktet eller punkterne i øret.

Behandlingerne foregår fortrinsvis i øret mens du er rygliggende. Ved meget specifikke problemstillinger kan behandlingen også ske direkte på kroppen. Jeg anvender pulsmåling (VAS) og en Premio 20DT punktsøger til at identificere de punkter i øret som skal behandles – eventuelt en Premio 40 til behandling med frekvenser og lys.

Auriculoterapien er en selvstændig behandlingsform som fungerer rigtig godt sammen med Kranio-Sakral Terapi.